kai2kai

Base

Display Name

kai2kai

Country

Malaysia

What is your favorite model kit?

RX78

How did you get into your hobby?

youtube gunpla tv